Wycieczka krajoznawcza do Braniewa RPK PTTK Elbląg

„Braniewo miasto ciekawe ale mało znane”

Wycieczka krajoznawcza zorganizowana przez Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej i działającą w jego strukturach Regionalną Pracownię Krajoznawczą odbyła się w sobotę 19.11.2022r. Celem wyjazdu było Braniewo miasto ciekawe ale mało znane jak napisała w programie wycieczki, główna inicjatorka i organizatorka wyjazdu Jolanta Kałabun, kierowniczka RPK Elbląg.

Opiekę nad grupą sprawowały Jolanta Kałabun i Anna Ławska przewodniczki z  Elbląskiego Oddziału PTTK. Wyjazd z Elbląga nastąpił o godzinie 8.00 a już po godzinie byliśmy w Braniewie. Zwiedzanie miasta zaczęło się od wizyty i poznania historii Cmentarza Radzieckiego, następnym punktem było Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego, które zbudowane jest na przedmieściach miasta.

Pierwszy drewniany kościół został zbudowany w tym miejscu pod koniec XVII w. Upamiętniał on cudowne wydarzenie z 1626 r. kiedy to żołnierze szwedzcy sprofanowali zawieszony na drzewie obraz Trójcy Świętej. Z trafionego kulami obrazu miała wypłynąć ciecz podobna do krwi. Obecny kościół zbudowany został w latach 1722-42 z inicjatywy jezuitów z Braniewa. Po 1945 r. opiekę nad kościołem przejęli polscy redemptoryści.

 Barokowy kościół został zbudowany na planie krzyża greckiego, którego ramiona wschodnie i zachodnie są nieco dłuższe. Nad kwadratową częścią środkową wznosi się kopuła z latarnią na tamburze, częściowo ukrytym pod dachami wielospadowymi.

Wyposażenie  wnętrza jest późnobarokowe, z czasu budowy kościoła w 2. ćwierci XVIII w. Ołtarz główny został wykonany w latach 1738-41 i znajduje się w nim obraz Tron Łaski z 1625 r. Dwa ołtarze boczne wykonał Jan Chrystian Schmidt z Reszla. Pozostałe elementy wyposażenia stanowią ambona i chór muzyczny.

Z Sanktuarium wycieczka udała się  na objazd ulicami miasta do miejsc, do których uczestnicy pieszo by nie dotarli. Po drodze  turyści poznali historię miasta i mijanych zabytków, między innymi browaru, dworca kolejowego i świątyni grekokatolickiej. Klucząc uliczkami Braniewa autobus dotarł do Domu Prowincjonalnego Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny. Tam czekała już siostra Róża, która zaprosiła grupę w progi domu Katarzynek i oprowadziła ją, opowiadając historię zgromadzenia. Następnie wycieczka ruszyła na spacer po mieście. Jednym z ciekawszych obiektów były budynki dawnej stadniny położone w pięknym parku. W Braniewie stadnina istniała od 1890. Hodowano w niej konie rasy sztumskiej i trakeńskiej.

Podziwiając zabytkowe i współczesne budowle wycieczka dotarła do Wieży Bramnej, jedynej pozostałości po zamku Biskupów Warmińskich zbudowanym w XIII w. Mieści się w niej informacja turystyczna i punkt widokowy na miasto. Następnie grupa udała się do Bazyliki Mniejszej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.  Zniszczony w czasie II wojny światowej kościół gotycki odbudowano w 1979 r. Teraz monumentalna trójnawowa budowla posiada 63 metrową wieżę, oraz wysokie pięcioboczne prezbiterium, do którego przylegają narożne rotundy i zakrystia. Wyposażenie jest bardzo skromne. We wnętrzu znajduje się płyta nagrobna pochowanego tu bp. Pawła Legendorfa ufundowana przez bp. Łukasza Watzenrodego.

Dalej spacer prowadził do budynku Collegium Hosjanum- uczelni jezuickiej, pierwszej tego typu w Polsce, prowadzonej w Braniewie od 1565 r. Znajduje się tam także Muzeum Ziemi Braniewskiej otworzone w 2016 r. Muzeum  prowadzone jest społecznie przez Towarzystwo Miłośników Braniewa. Gromadzi ono w swoich pomieszczeniach zabytkowe obiekty z różnych okresów życia i działalności Braniewa i jego okolicznych miejscowości, oraz ich mieszkańców . Pozwoliło to na utworzenie kilku tematycznych wystaw z bardzo interesującymi eksponatami. W murach Muzeum uczestnicy wycieczki zostali bardzo gościnnie przyjęci i oprowadzeni przez członków zarządu Towarzystwa Miłośników Braniewa. Ostatni etap wędrówki po mieście  prowadził uliczkami miasta między innymi przez tereny dawnego ZOO, które było jedyną taką placówką w województwie. Fosa i tereny przyległe, oraz lapidarium, były ostatnimi obiektami jakie uczestnicy zobaczyli w trakcie wycieczki.