Historia Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Warszawie

Warszawska Regionalna Pracownia Krajoznawcza miała w swej historii wiele adresów i podlegała różnym strukturom Towarzystwa (Centrala, Zarząd Okręgu, Zarząd Wojewódzki, Oddział Stołeczny im. A. Janowskiego).

Od kwietnia 1994 r. jej zbiory zostały przeniesione do nowej siedziby przy stołecznym Oddziale Wojskowym PTTK w al. Niepodległości 141. Dzięki zaangażowaniu, wówczas przewodniczącej Oddziałowej Komisji Krajoznawczej,  Grażyny Orłowskiej-Rybickiej, oraz życzliwości i zrozumieniu ówczesnego kierownika Klubu Garnizonowego przy Domu Wojska Polskiego, Andrzeja Zubelewicza (dziś prezesa Oddziału), znaleziono sposób na to, aby Pracownia mogła funkcjonować. Obecnie jest pod dobrymi skrzydłami Oddziału, a działacze-instruktorzy krajoznawstwa pełnią w niej dyżury społecznie.

Zbiory RPK to przede wszystkim varsaviana, publikacje dotyczące Mazowsza, a także pozostałych regionów kraju, w tym wiele o górach. Gromadzone są również czasopisma, m.in. „Gościniec”, „Stolica”, „Barbakan”, „Spotkania z zabytkami”, „Ziemia”.

Pracownia znana jest jako miejsce, gdzie można zweryfikować odznaki: Regionalną Odznakę Krajoznawczą , Warszawską Odznakę Krajoznawczą, Miłośnika Puszczy Kampinoskiej, Turysty Przyrodnika, Turysty Seniora, Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą.

Poza tym prowadzone jest szeroko pojęte poradnictwo dotyczące nie tylko krajoznawstwa, ale również Towarzystwa. Od lat dobrymi „duchami” Pracowni są Teresa i Tadeusz Kałużowie. Pomocą w porządkowaniu zbiorów, szczególnie przekazywanych przez darczyńców oraz fachową radą zawsze służy Wanda Skowron. Jej wycinanki, podarowane Pracowni pozwoliły na stworzenie ciepłego i miłego wystroju.

Dzięki środkom z Zarządu Głównego przyznawanym przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK księgozbiór jest uzupełniany, kolejne tomy czasopism są oprawiane, kupowany jest niezbędny sprzęt.

Ważne wydarzenia z życia pracowni odnotowywane są Kronice. Dwukrotnie w pracowni gościła Komisja Krajoznawcza ZG PTTK, która odbywała tu swoje posiedzenia.

W roku 2008 działacze pracowni byli organizatorami ogólnopolskiego szkolenia dla koleżanek i kolegów z regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK.

Dyżury w Pracowni pełnią: Teresa i Tadeusz Kałużowie, Grażyna Orłowska-Rybicka, Mirosława Wojciechowska oraz niedawno pozyskany współpracownik Szymon Bijak.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej wiedzy i zbiorów.

Grażyna Orłowska-Rybicka

Warszawa, grudzień 2009 r.