Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Siedlcach

przy Oddziale PTTK „Podlasie” w Siedlcach

Adres: ul. Rynkowa 24, 08-110 Siedlce

Telefon: +48 (25) 632 77 77  tel. kom. 535 068 593

E-mail: pttk.siedlce@wp.pl

Strona www: www.pttk.siedlce.pl

Kierownik RPK: dr Dorota Mączka

Osoby współpracujące: Krystyna Anusiewicz, Jarosław Głowacki, ks. dr Jerzy Grochowski, Anna Kirchner, Sławomir Kordaczuk,  Janusz Malewicz, Eugeniusz Skorupka, Jan Waszczuk, Jarosław Wolański.

Udostępnianie zbiorów: po umówieniu się.

RPK w Siedlcach powstała w drugiej połowie lat 70-tych przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK a po likwidacji ZW zbiory RPK przejął Oddział. Jej podstawowym  zadaniem jest  gromadzenie, opracowywanie  i rozpowszechnianie  materiałów  krajoznawczych, poradnictwo  oraz popularyzacja idei krajoznawstwa. Opiekunami RPK byli kolejno Wojciech Ziółkowski,  Krystyna Mitrzak, Krystyna Anusiewicz, Patryk Kamiński, ponownie Wojciech Ziółkowski, Krzysztof Kożuchowski – do 28 stycznia 2016 r. Od 28 stycznia 2016r.  kierownikiem RPK jest dr Dorota Mączka – prezes Zarządu Oddziału. Działalność RPK opiera się na społecznej pracy instruktorów krajoznawstwa.

Zbiory:
W zbiorach biblioteki znajduje się ponad  5400 woluminów książek (przewodników, wydawnictw regionalnych, informatorów, poradników, wydawnictw dotyczących uprawiania  poszczególnych rodzajów turystyki), zbiory pocztówek o tematyce regionalnej, mapy, foldery zbiory fotografii krajoznawczej.

Wydawnictwa własne:
I. Wydawnictwa książkowe:
1)„90 lat działalności PTK – PTTK w Siedlcach 1908-1998”
2) „Bojownikom o niepodległość Cześć”,
3)„Siedlce. Przewodnik”,
4)„Powiat Siedlecki. Trasy Rowerowe”.
II. Pocztówki o tematyce krajoznawczej.