Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Rzeszowie

przy Oddziale PTTK im. Mieczysława Rachwała w Rzeszowie

Adres: ul. Jana Matejki 2 (II piętro), 35-064 Rzeszów

Telefon: +48 (17) 85 367 55

E-mail: rpk@pttkrzeszow.pl

Strona www: www.pttk.rzeszow.pl

Kierownik: Andrzej 🙂 Wesół

Współpracownik: Stanisław Polański

Udostępnianie zbiorów:
  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00- 16.00
  • środa w godz. 11.00-19.00

DZIALALNOŚĆ

Regionalna Pracownia Krajoznawcza działająca przy Oddziale PTTK w Rzeszowie powstała w 1973 roku. W okresie swojej 35-letniej działalności realizowała programowe cele w zakresie krajoznawstwa obejmując obszarem działania w latach 1973–1975 województwo rzeszowskie; w latach 1975–1999 województwa: krośnieńskie, przemyskie, rzeszowskie, tarnobrzeskie; od 2000 roku województwo podkarpackie. Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Rzeszowie odznaczona została w 2000 r. Odznaką Honorową 50-lecia Oddziału PTTK w Przemyślu.

Dla grup młodzieży szkolnej i studenckiej organizowane są lekcje krajoznawcze, pogadanki, wykłady, wycieczki krajoznawcze, które prowadzą instruktorzy krajoznawstwa. Tematem takich spotkań jest krajoznawstwo, oraz szeroko rozumiane zagadnienia PTTK, turystyki kwalifikowanej, zdobywania odznak oraz szlaków turystycznych.

RPK prowadzi również działalność wystawienniczą. W czytelni biblioteki istnieje Galeria Krajoznawcza PTTK „Rozmaitości”, gdzie prezentowane są wystawy o tematyce turystyczno-krajoznawczej, przyrody i innych.

Przy pracowni działa Podkarpacki Klub Instruktorów Krajoznawstwa (PKIK), do którego przynależą instruktorzy krajoznawstwa z terenu województwa podkarpackiego uczestnicząc w spotkaniach, wykładach i pogadankach.

Również w pracowni znalazło swoją siedzibę Regionalne Podkarpackie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa (RPKIK), które jest równocześnie Radą Programową Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.

W Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Rzeszowie mają siedzibę cztery referaty weryfikacyjne odznak krajoznawczych i turystycznych: Regionalna Odznaka Krajoznawcza, Regionalna Odznaka Krajoznawcza Województwa Rzeszowskiego, Turysta przyrodnik, Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

Wydawnictwa własne:

Przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Rzeszowie wydawany jest „Wędrowiec Małopolski”, którego redagowaniem zajmują się instruktorzy krajoznawstwa z Oddziału PTTK w Rzeszowie. W stałych działach: „Z teki krajoznawcy”, Nasze działania”, „Sylwetki”, „Różności” poruszane są tematy związane z krajoznawstwem, turystyką oraz działalnością szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych, oddziałów PTTK województwa podkarpackiego i zrzeszonych w nich członków.

ZBIORY

W pracowni znajduje się biblioteka krajoznawcza, w której gromadzony jest specjalistyczny księgozbiór z dziedziny krajoznawczej, turystycznej i im pokrewnych w działach: historia, przewodniki, mapy, nauki społeczne, archeologia, krajoznawstwo, przyroda, kultura, turystyka, geografia, etnografia, historia sztuki, architektura. Księgozbiór biblioteki RPK liczy ponad 15 tys. skatalogowanych i opisanych pozycji. Biblioteka posiada katalogi kartkowe: alfabetyczno-autorski i rzeczowy. Aktualnie prowadzone są prace związane z założeniem katalogu komputerowego.

Z bogatych zbiorów korzysta duża grupa czytelników. Są to osoby wywodzące się z kadry programowej PTTK, ale również uczniowie i studenci, nauczyciele, turyści oraz mieszkańcy Rzeszowa i okolic.

KATALOG