Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Radomiu przy Oddziale Miejskim PTTK im. ks. Jana Wiśniewskiego w Radomiu

Adres: ul. R. Traugutta 46/48, 26-600 Radom
Telefon: +48 (48) 362 25 26, 796 541 792
E-mail: ompttkradom@op.pl

Strona www: http://radom.pttk.pl

Współpracownicy: Ewa Kutyla, Irena Wiernicka, Łukasz Sobol
Udostępnianie zbiorów i poradnictwo krajoznawcze: w godzinach pracy Biura Oddziału lub po telefonicznym uzgodnieniu

Regionalna Pracownia Krajoznawcza powstała 1 stycznia 1985 r. jako Pracownia Krajoznawcza Oddziału Miejskiego PTTK. Decyzją Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 maja 1988 pracownia otrzymała status Pracowni Regionalnej.

Głównymi celami działania pracowni są:

 • gromadzenie książek, map, czasopism, fotografii, przeźroczy, kaset video, opracowań krajoznawczych, innych zbiorów ikonograficznych itp.,
 • popularyzacja krajoznawstwa,
 • podejmowanie współpracy z innymi jednostkami prowadzącymi pokrewną
  działalność, między innymi:

  • Muzeum Wsi Radomskiej,
  • Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
  • Społecznym Komitetem Ratowania Zabytków Radomia,
  • Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu,
  • Społecznym Komitetem Ochrony Zabytkowego Cmentarza przy ul. Limanowskiego.

 

KSIĘGOZBIÓR Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Radomiu dysponuje niezwykle bogatym zbiorem ksiąg, map i  czasopism. Większość posiadanych pozycji  ma charakter krajoznawczo-turystyczny, znaczna część zbiorów dotyczy regionu Ziemi Radomskiej.

Niektóre z woluminów mają charakter unikatowy i to nie tylko w skali byłego województwa radomskiego, lecz również w skali całego kraju. Wykorzystują je w swych opracowaniach osoby piszące referaty, prace dyplomowe, magisterskie i inne. Najcenniejsze zbiory są zdigitalizowane i dostępne w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej.

Ogółem księgozbiór liczy około 10 tysięcy wydawnictw.