Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Poznaniu

przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Poznaniu

Adres: Osiedle Piastowskie 75, 61-765 Poznań

Telefon: 618774561 (grzecznościowy)

E-mail: poznan@pracowniapttk.pl

Strona internetowa: brak

p.o. kierownika: Paweł Anders

Współpracownicy: Radosław Siekierzyński

Udostępnianie zbiorów i konsultacje krajoznawcze:

  • poniedziałki w godz. 19.00-20.00 oraz po umówieniu się

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność pracowni skupia się przede wszystkim na gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów.

ZBIORY

W zbiorach biblioteki znajduje się przeszło 5000 woluminów książek,  map turystycznych i topograficznych, planów miast z całej Polski, folderów, czasopism o tematyce turystycznej, krajoznawczej, geograficznej i przyrodniczej. Zbiory są systematycznie katalogowane.

KATALOG