Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Opolu

przy Regionalnym Oddziale PTTK Śląska Opolskiego w Opolu

Adres: ul. Barlickiego 2a, 45-083 OPOLE

Telefon: +48 (77) 453 63 48

Tel./Fax: +48 (77) 453 63 48

E-mail: opole@pracowniapttk.pl

Strona www: http://opole.rpk.pttk.pl

Kierownik: Henryk Paciej

Współpracownicy: Anna Czabak, Teresa Nocoń-Hadasz, Leon Korc

Udostępnianie zbiorów i poradnictwo turystyczne:
  • poniedziałek i czwartek od 16.15-20.15, wtorek i piątek od 13.00-15.00(w innym czasie po uzgodnieniu telefonicznym)

Została powołana od nowa przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu gdyż w czasie powodzi w 1997 r. straciła cały majątek oraz nagromadzone zbiory i mozolnie je odbudowuje.

Wspólnie z Opolskim Klubem Krajoznawców, do którego należą instruktorzy krajoznawstwa oraz kandydaci na instruktorów, prowadzona jest działalność popularyzatorska (otwarta dla wszystkich Opolska Wszechnica Krajoznawcza z comiesięczną prelekcją), wydawane są publikacje krajoznawcze w ramach serii Biblioteczka Krajoznawcy oraz corocznie Informator Turystyczny z programem imprez turystyczno-krajoznawczych PTTK w województwie oraz aktualnymi informacjami turystyczno-krajoznawczymi, bogata działalność wystawowa oraz współpraca z mediami (stała obecność w Polskim Radiu Opole – cotygodniowe audycje Obieżyświat, Wiedzieć więcej, Opolszczyzna na weekend). Współorganizowane międzynarodowe Śląskie Sympozja Krajoznawców, także eliminacje wojewódzkie konkursów ogólnopolskich: OMTTK, Krasomówczego i Poznajemy Ojcowiznę.

Działa Regionalna Komisja Krajoznawcza, Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa oraz Referat Weryfikacyjny ROK i innych odznak regionalnych. Koordynowana jest działalność kolekcjonerska w PTTK (Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców). O pełnej działalności można się dowiedzieć z prowadzonych od kilku lat, stron internetowych http://opole.rpk.pttk.pl/ (gdzie m.in. zestawienie adresów do stron PTTK w Internecie).