Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Olsztynie

przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK w Olsztynie

Adres: ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn

Telefon/fax: +48 (89) 427 36 65

E-mail: olsztyn@pracowniapttk.pl

Strona www: www.mazury.pttk.pl

Kierownik: Jerzy Popiołek
Współpracownicy: Joanna Mariuk
Udostępnianie zbiorów:
  • poniedziałki w godz.10.00-12.00 i 16.00-18.00

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność pracowni skupia się przede wszystkim na gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów.

ZBIORY

Biblioteka pracowni posiada obszerny zbiór książek i map (ok. 5000 pozycji) w tym także mapy o wartości historycznej liczące ponad 100 lat. Księgozbiór uzupełniany na bieżąco. Z księgozbioru korzystają przede wszystkim członkowie PTTK.

KATALOG