Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Legnicy

przy Oddziale PTTK w Legnicy

Adres: ul. Rynek 27, 59-220 Legnica

Telefon: +48 (76) 85 65 163

Tel./Fax: +48 (76) 85 65 163

E-mail: legnica@pracowniapttk.pl

Strona www: wwwinfolegnica.pttk.pl

Kierownik: Maria Staniów

Współpracownicy: Mateusz Niesłuchowski

Udostępnianie zbiorów i poradnictwo turystyczne:
  • wtorek, czwartek w godz. 13.00–15.00

Działalność Oddziału czynnie wspomaga Regionalna Pracownia Krajoznawcza, prowadzona społecznie przez osoby zaangażowane w ruchu turystyczno-krajoznawczym. Głównym zadaniem pracowni jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prasy, folderów i innych materiałów krajoznawczych o kraju i regionie, opracowywanie programów i scenariuszy imprez krajoznawczych i turystycznych, wystaw okolicznościowych, promowanie działalności Oddziału.

W przeznaczonym dla pracowni pomieszczeniu odbywają się spotkania krajoznawcze. Tu powstają plany ruchu turystycznego, jak rajdy, wycieczki, konkursy.
Pracownia planuje i dokumentuje imprezy, weryfikuje odznaki turystyczne, z usług pracowni korzystają tez studenci, zdobywając potrzebna  do zaliczeń wiedze. Ambitnym celem pracowni jest tez przybliżanie wielkich, historycznych postaci krajoznawstwa jak Wincenty Pol, Mieczysław Orłowicz, czy Aleksander Kamiński. Tu też spotyka sie młodzież na „Turystycznych Czwartkach”.

O działalności bieżącej Zarządu Oddziału PTTK informacje zamieszczane są na tablicy ogłoszeń w witrynie Zarządu.