Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Legnicy

przy Oddziale PTTK w Legnicy

Adres: ul. Rynek 27, 59-220 Legnica

Telefon: 697 493 291

E-mail: pcit-legnica@o2.pl

Strona www: www:pttk.legnica.pl

Kierownik: Marek Rabski

Współpracownicy: Bogusława Grabka, Daniel Malinowski,
Kazimierz Rosół, Edward Wiśniewski

Udostępnianie zbiorów i poradnictwo krajoznawcze:

  • wtorek, czwartek w godz. 11.00–15.00

DZIAŁALNOŚĆ:

Głównym zadaniem pracowni jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,  prasy,  folderów i innych materiałów krajoznawczych o regionie, organizacja spotkań i prelekcji o charakterze krajoznawczo-turystycznym, wystaw okolicznościowych, opracowywanie programów i scenariuszy imprez krajoznawczych i turystycznych, prowadzenie działalności wydawniczej, promowanie działalności Oddziału. W przeznaczonym dla pracowni pomieszczeniu odbywają się spotkania krajoznawcze. Tu powstają plany ruchu turystycznego jak rajdy, wycieczki, konkursy.

Pracownia planuje i dokumentuje imprezy, weryfikuje odznaki turystyczne.

W zbiorach biblioteki znajdują  się:

  • książki – 6 200
  • czasopisma i roczniki – 460
  • mapy – 580
  • widokówki – 1400