Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Kaliszu

przy Oddziale PTTK im. Stanisława Graevego w Kaliszu

Adres: ul. Targowa 2, 62-800 Kalisz

Telefon: +48 (62) 598 24 33

Tel./Fax: +48 (62) 598 24 33

E-mail: kalisz@pracowniapttk.pl

Strona www: www.pttk.kalisz.pl

Kierownik: Marcin Adasiak

Współpracownicy: Danuta Urbaniak

Udostępnianie zbiorów i poradnictwo turystyczne:
  • po umówieniu się telefonicznym (62) 598 24 33

Wraz z podziałem Polski na 49 województw, powołano Zarządy Wojewódzkie PTTK na siedzibę Kaliskiego ZW PTTK obrano XIX w. budynek przy ul. Łódzkiej 29a.
Za zgodą ZG PTTK, na mocy Zarządzenia z dnia 23 października 1972 r. o powoływaniu Regionalnych Pracowni Krajoznawczych przy ZW PTTK dnia 30 stycznia 1980 r. powstała pracownia w Kaliszu. Opracowano regulamin, powołano etatowego pracownika. Został nim instruktor krajoznawstwa mgr Piotr Sobolewski.
Zgromadzono księgozbiór z darów społecznych około 1100 pozycji, założono katalogi, podjęto współpracę z oddziałami południowej Wielkopolski – miastami wchodzącymi   w skład województwa kaliskiego. Siedzibą filii stał się Ostrów Wielkopolski. Regionalny Ośrodek Programowy skupił wiele Komisji Krajoznawczych w tym przewodnicka i weryfikacyjną GOT, TOK, OTP, KOT, MOT.
Pracownia prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i wydawniczą.
Prężnie rozwija się wydawnictwo „Krajoznawstwo i Turystyka” (do 2002 r.). Ukazują się wydawnictwa i publikacje. Z usług RPK korzysta kadra programowa oddziału PTTK. Sieć wydawnicza „KiT-u” przenika na cały kraj – wymiana między wojewódzka PTTK.
Z usług RPK korzysta kadra programowa, młodzież szkolna, studenci, działacze.
Coraz bogatsze zbiory biblioteczne przyciągają czytelników.
Prężna działalność RPK – PTTK w Kaliszu potwierdza dziś bogate archiwum  i biblioteka.
W latach 2003 – 2005 RPK działa doraźnie w zależności od potrzeb.
W 2006 r. powołany zostaje społeczny kierownik RPK, który powołuje Komisję Spisową i porządkową księgozbioru, bierze udział w kursach RPK w Wałbrzychu, Elblągu, Warszawie, Szczecinie.

Kierownicy RPK

1980 – 1982  kol. Piotr Sobolewski etat
1987 – 1998  kol. Marian Krysia etat
1998 – 2006  kol. Adam Gostyński pół etatu
2006 – nadal  kol. Elżbieta Siarkiewicz społecznie

Rada RPK

Mgr Mateusz Przyjazny Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK
Mgr Elżbieta Siarkiewicz  Regionalista
Mgr Barbara Galuba Geograf
Mgr Marcin Adasiak Informatyk
Irena Drzewiecka Opiekun biblioteki
Dr Jarosław Dolat Opiekun nad Zabytkami

Kustosz Muzeum Historii Przemysłu
Dr Piotr Sobolewski Prezes Koła Przewodników Instruktor Krajoznawstwa

Główne cele

• Gromadzenie woluminów, czasopism, fotografii, opracowań krajoznawczych, oraz innych materiałów multimedialnych.
• Propagowanie różnych form i metod krajoznawstwa i turystyki w tym regionalistyki.
• Pomoc nauczycielom w realizacji programu regionalnego: dziedzictwa kulturowego i małych ojczyzn w szkole.
• Współpraca z jednostkami prowadzącymi podobną działalność: CIT, CKiS, MDK, ZNP, ZHP, Świetlice socjoterapeutyczne.
• Stały kontakt z Książnicą Kaliską, bibliotekami powiatu kaliskiego, Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kaliszu, szkolnictwem wyższym UAM        i PWSZ w Kaliszu, Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i jego placówkami terenowymi.
• Współpraca z SKKT – PTTK.

Wystawy

• 100 – lecie krajoznawstwa kaliskiego oddziału PTTK (1908 – 2008)
• Zbiory Krajoznawcze Zdzisława Uczkiewicza (znaczki, plakietki, plakaty i inne).
• Zbiory albumowe Klubów: PKO, Koła „Metalplast”.
• Zbiory fotografii krajoznawczej kol. Zbigniewa Pola
• Zbiory regionalne – Folklor Ziemi Kaliskiej kol. Elżbiety Siarkiewicz.

Księgozbiór

Biblioteka RPK posiada na dzień 14 marca 2009 roku:

• Książki  3790 szt.
• Foldery    301 szt.
• Czasopisma    130 szt.
• Zdjęcia  320 szt.
• Płyty CD  5 szt.
• Archiwum

• Darowizny  111 szt.
• Zakupy  9 szt.

Patron pracowni:

Adam Asnyk – urodzony w Kaliszu poeta, członek rządu narodowego.

Instruktorzy (w latach 2000 – 2008)

Krajoznawstwa Polski
• Pol Waldemar     2000
• Przyjazny Mateusz  2003
• Sobolewski Piotr     2008

Krajoznawstwa regionu
• Woźniak Urszula      2003
• Urbaniak Agnieszka 2006
• Urbaniak Danuta      2006