Historia Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęła działalność 1 kwietnia 1983 roku na mocy uchwały Zarządu Wojewódzkiego z siedzibą przy ul. Młyńskiej. Pierwsze zbiory biblioteczne pochodziły z prywatnych zbiorów działaczy turystycznych oraz z biblioteczki turystycznej oddziału, w której zbiory gromadzone były wcześniej. Jednym z głównych zadań ówczesnej pracowni było sporządzenie ewidencji miejscowości województwa gorzowskiego, poszerzanie informacji i katalogowanie obiektów zabytkowych oraz wzbogacenie w treść przewodników wcześniej wydanych. Pod koniec 1984 roku pracownia powiększyła się o drugą izbę po przeprowadzeniu się ZW PTTK na ul. Wał Okrężny, dzięki czemu dla pracowni zakupiono szafy na poszerzającą się ilość zbiorów. W połowie 1988 roku pracownia przeniosła się do budynku parterowego, w którym mieścił się już Zarząd Wojewódzki. Tym samym pracownia mogła poszerzyć swoja działalność o fotografię krajoznawczą. Po likwidacji Zarządów Wojewódzkich w 1990 r., pracownię przejął Regionalny Oddział Lubuski.

W 2004 r obiekt po ROL PTTK przejął Oddział Miejski PTTK, który zmienił nazwę na Oddział PTTK „Ziemi Gorzowskiej”. Pracownię krajoznawczą trzeba było na nowo odtworzyć po kilku latach nieużytkowania. Pod koniec 2008 roku Oddział PTTK wraz z pracownią „przeszedł” drugą przeprowadzkę pod obecny adres. Lokal mieści się na parterze i posiada 4 pomieszczenia: sala prelekcyjna (także jako czytelnia), biblioteka z zapleczem technicznym, pokój spotkań ogrzewany piecem kaflowym i pomieszczenie kuchenne (przechodnie). W sali prelekcyjnej organizowane są comiesięczne spotkania z ciekawymi osobami, którzy prezentują swoje osiągnięcia nie rzadko przy pełnej sali, oraz prelekcje i szkolenia z młodzieżą przygotowująca się do konkursów krajoznawczych. Sala i pomieszczenie biblioteczne ogrzewane są grzejnikami elektrycznymi.

W 2009 r. pracownia wzbogaciła się o komputer (przenośny) z drukarką wielofunkcyjną sfinansowany ze środków Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Pracownia przyłączyła się do akcji prowadzonej przez Centralną Bibliotekę Krajoznawczą wspólnie z Komisją Krajoznawczą, mająca na celu skatalogowanie zbiorów w programie PROGMAN i udostępnienie w sieci internetowej. Zbiory są stopniowo wprowadzane do programu.