Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Gorzowie Wielkopolskim

przy Oddziale PTTK „Ziemi Gorzowskiej” w Gorzowie Wielkopolskim

Adres: ul. Mieszka I 15, 66-400 Gorzów Wlkp.

E-mail: gorzow@pracowniapttk.pl

Kierownik: Mariusz Krygier

Udostępnianie zbiorów i poradnictwo turystyczne:

  • wtorek–czwartek w godz. 12.00–16.00

DZIAŁALNOŚĆ

Pracownia prowadzi bibliotekę (gromadzenie i katalogowanie zbiorów oraz udostępnianie i wypożyczanie) oraz współpracuje z Oddziałem włączając się w prace programowe, służy pomocą w organizowanych konkursach krajoznawczych i prelekcjach.

Z pracowni korzysta kadra turystyczna i członkowie PTTK, studenci, nauczyciele prowadzący SKKT, a także turyści indywidualni.

ZBIORY

Pracownia posiada ponad 3300 książek i folderów, ponad 1000 egzemplarzy wydawnictw ciągłych, ponad 500 map, slajdy i z wolna rosnąca ilość prezentacji turystycznych na płytach CD.

Zbiory biblioteczne szybko rosną za sprawą wielu darowizn i wydań promocyjnych oraz stopniowo kupowane przez Oddział PTTK, jak i RPK w ramach finansowania przez Komisję Krajoznawczą przy Zarządzie Głównym PTTK.

KATALOG