Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Gdańsku

przy  Oddziale Regionalnym PTTK w Gdańsku

Adres: ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk

Telefon: +48 (58) 301 30 07

Fax: +48 (58) 301 14 88

E-mail: gdansk@pracowniapttk.pl

Strona www: http://pttkkrowiabrama.pl

Kierownik: Paulina Świerk

Stali współpracownicy: Jaroslaw Żurawiński, Kazimierz Ciechanowicz, Jadwiga Kuśmierek, Tadeusz Magdziarz, Teresa Kowalska, Anna Gołaszewska, Bogdan Gackowski, Piotr Żywicki, Danuta Sosnowska, Paulina Zych, Benedykt Wojcieszak, Edwin Nawrocki, Bogdan i Małgorzata Gwizdek, Zdzisław Bergiel, Michał Kozłowski, Tadeusz Gruszczyński, Stanislaw Gębski, Dariusz Dębski, Jerzy Przybylski, Maciej Matoń, Dariusz Podbereski.

Udostępnianie zbiorów:

  • poniedziałek – piątek w godz. 10.00–16.00

DZIAŁALNOŚĆ

Pracownia aktywnie włącza się we wszystkie prace programowe Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku, zarówno merytorycznie, jak i organizacyjnie (wojewódzkie finały OMTTK, OMKK „Poznajemy Ojcowiznę”, wojewódzkie zloty SKKT, zloty piesze, CZAK, OWRP, szkolenia, kursy, wycieczki szkoleniowe komisji turystyki kwalifikowanej).

Działalność RPK PTTK w Gdańsku została ukierunkowana na edukację dzieci i młodzieży, współpracę z opiekunami SKKT, przewodnikami, instytucjami i placówkami kulturalnymi. Pracownia gromadzi zbiory (książki, foldery, czasopisma, mapy, zbiory specjalne) o tematyce krajoznawczej (głównie z województwa pomorskiego), udziela informacji krajoznawczo – turystycznych, upowszechnia wiedzę o Gdańsku i Pomorzu Gdańskim, przy pracowni funkcjonuje również Wydawnictwo Pomorskie.

ZBIORY

W zbiorach pracowni znajduje się ponad 8700 książek i folderów, około 1400 map, ok. 1600 maszynopisów, rękopisów i druków ulotnych, a także pewna ilość czasopism, zdjęć oraz multimediów.

KATALOG