Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Elblągu

przy Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu

Adres: ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg

Telefon/fax: +48 (55) 641 12 96

E-mail: elblag@pracowniapttk.pl

Strona www: www.pttk.elblag.com.pl
Kierownik: Jolanta Kałabun
Współpracownicy: Jolanta Bulak, Sławomir Kałabun, Urszula Kałabun, Dominika Kałabun

Udostępnianie zbiorów:
  • czwartek 16.00 – 19.00
  • W innych terminach po wcześniejszym umówieniu

DZIAŁALNOŚĆ

Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Elblągu została utworzona 12 marca 1981 roku na mocy uchwały ówczesnego Zarządu Wojewódzkiego PTTK  w Elblągu. Terenem działania pracowni jest obszar subregionu elbląskiego.

Pracownia udostepnia zbiory biblioteki, w ktorej zgromadzono:
  • przewodniki i informatory turystyczno-krajoznawcze dotyczące subregionu  elbląskiego, Elbląga i regionu województwa warmińsko-mazurskiego oraz innych regionów w kraju
  • monografie i opisy szczebla krajowego z zakresu historii narodu polskiego, jego martyrologii, kultury, etnografii
  • roczniki czasopism „Mówią Wieki”, „Spotkanie z zabytkami”, „Poznaj swój kraj”, „Jantarowe szlaki”, „Ziemia”, „Znad Pisy”.

Pracownia gromadzeni wszelkie zasoby biblioteczne i inne opracowania tekstowe oraz mapy, dotyczące historii i martyrologii społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego, jego osadnictwa, etnografii, w szczególności na obszarze subregionu elbląskiego.

Pracownia prowadzi księgozbior dotyczący poradnictwa i metodologii organizacji wycieczek krajoznawczo-turystycznych oraz imprez krajoznawczych służących budzeniu tożsamości regionalnej.

Wraz z Biurem Obsługi Ruchu Turystycznego oraz klubami i kołami turystycznymi działającymi w strukturach Oddziału, Pracownia organizuje różnego rodzaju imprezy krajoznawcze.

ZBIORY
Od 1981 roku do 2008 roku w bibliotece RPK zgromadzono ponad 3300 woluminów i ponad 900 sztuk map turystycznych i topograficznych w różnych skalach. Stan zbiorów: książki: 3308; foldery: 167; czasopisma: 334; oprac. multimedialne, filmy: 160; mapy: 991.

Ze zbiorów RPK mogą korzystać: członkowie PTTK; inne osoby niezrzeszone w PTTK, ale zainteresowane krajoznawstwem, po uzyskaniu zgody kierownika pracowni.

Z zasobów biblioteki pracowni można korzystać na miejscu lub wypożyczać. Z innych zasobów RPK (mapy, przewodniki, kasety, płyty, itp.) można korzystać tylko na miejscu, w pomieszczeniu czytelni.

Korzystanie z zasobów pracowni odbywa się zgodnie z obowiązującym regulaminem, przyjętym przez Zarząd Oddziału Ziemi Elbląskiej w dniu 07 marca 2003 roku (protokół z posiedzenia Zarządu Nr 36 z dnia 07.03.2003r.).