Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Białymstoku

przy Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku

Adres: ul. H. Sienkiewicza 53 lok. 3/3, 15-002 Białystok
Telefon: +48 (85) 74 45 560

Tel./Fax: +48 (85) 74 45 650

E-mail: bialystok@pracowniapttk.pl

Strona www: www.bialystok.pttk.pl
Kierownik: Dariusz Kużelewski

Współpracownicy: Katarzyna Pierwienis-Laskowska, Izabela Szymańska
Udostępnianie zbiorów i poradnictwo krajoznawcze:

  • poniedziałek – piątek w godz. 9.00–16.30

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność pracowni skupia się na prowadzeniu biblioteki krajoznawczej, organizacji spotkań i prelekcji o charakterze krajoznawczo-turystycznym, poradnictwie z zakresu wiedzy o regionie i jego walorach, szkoleniach, organizacji i prowadzeniu kursów terenowych po województwie podlaskim.

Wydawnictwa własne:
Katarzyna Pierwienis, Elodie Tribot: Dziedzictwo żydowskie
(Elodie Tribot byla wolontariuszką z Francji)

ZBIORY

W zbiorach biblioteki znajduje się przeszło 5550 woluminów książek, w szczególności przewodników i informatorów po wszystkich zakątkach Polski oraz ważniejszych regionach turystycznych świata, opracowań dotyczących województwa podlaskiego, unikalnych wydawnictw dotyczących metodyki uprawiania poszczególnych rodzajów turystyki kwalifikowanej, poradników i monografii poświęconych wybranym problemom krajoznawstwa.

Biblioteka dysponuje także zbiorem prawie 1100 map turystycznych i topograficznych oraz planów miast z całej Polski, jak również 53 tytułami czasopism o tematyce turystycznej, krajoznawczej, geograficznej i przyrodniczej.

Jednym z najwartościowszych elementów zbiorów pracowni jest kompletna inwentaryzacja krajoznawcza byłego województwa białostockiego, która dzięki społecznej pracy członków RO PTTK w Białymstoku podlega stopniowej digitalizacji.

KATALOG