Podejmij wyzwanie czytelnicze PTTK 2019!

Nowy rok sprzyja tworzeniu różnych postanowień. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PTTK do podjęcia wyzwania czytelniczego w 2019 roku! A konkretnie do przeczytania 20 książek krajoznawczych i podróżniczych. Poniżej możecie zapoznać się z naszymi propozycjami, kolejność czytania książek jest dowolna. Podejmij wyzwanie czytelnicze PTTK 2019!

Książki możecie wypożyczać w regionalnych pracowniach krajoznawczych , Centralnej Bibliotece PTTK oraz Centralnej Bibliotece Górskiej PTTK

W 2019 ROKU PRZECZYTAM 20 KSIĄŻEK KRAJOZNAWCZYCH I PODRÓŻNICZYCH – LISTA PROPOZYCJI

 1. Książka która ma w tytule nazwę miasta, wsi, osiedla, osady, kolonii lub przysiółka
 2. Dziennik/wspomnienia z podróży
 3. Książka napisana przez przewodnika turystycznego
 4. Książka której akcja dzieje się na Podlasiu
 5. Książka oparta na wydarzeniach historycznych
 6. Książka o Twoich rodzinnych stronach
 7. Biografia podróżnika lub krajoznawcy
 8. Książka której akcja dzieje się w mieście wojewódzkim
 9. Książka przyrodnicza
 10. Książka której akcja toczy się na wsi lub w małym miasteczku
 11. Książka o historii PTTK lub o działaczach PTTK
 12. Opowieść morska
 13. Książka której akcja dzieje się w górach
 14. Książka podróżnicza
 15. Spacerownik po mieście lub regionie
 16. Książka o historii Unii Lubelskiej lub dziejów Powstań Śląskich
 17. Książka zgłoszona do  XXVII Ogólnopolskiego Przeglądu Książek Turystycznych i Krajoznawczych
 18. Kanon krajoznawczy któregoś z województw
 19. Książka losowo wybrana na półce w regionalnej pracowni krajoznawczej PTTK, Centralnej Bibliotece PTTK lub Centralnej Bibliotece Górskiej
 20. Książka polecona przez Kierownika RPK lub pracowników bibliotek

Do udziału w akcji zapraszają: Komisja Krajoznawcza ZG PTTK, Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, oraz regionalne pracownie krajoznawcze PTTK.

Zapraszamy do dzielenia się swoimi tytułami i propozycjami! Do 5 grudnia 2019 roku  pod adresem akcjaczytelnicza@pttk.pl czekamy na spostrzeżenia dotyczące lektury. Na autorów najciekawszych wypowiedzi czekają nagrody książkowe, ufundowane przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK  i Centralną Bibliotekę PTTK im. K. Kulwiecia.

Najciekawsza recenzja zostanie opublikowana na łamach Gościńca PTTK*

(*Organizatorzy akcji zastrzegają sobie prawo nie wybrania żadnej z prac)