Szkolenie kierowników regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK

Szkolenie kierowników regionalnych pracowni krajoznawczych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 2013 w Rzeszowie

Od 11 do 14 kwietnia 2013 roku w Rzeszowie odbyło się szkolenie kierowników RPK PTTK. Reprezentowanych było trzynaście pracowni. Obecni na spotkaniu mogli, poza oficjalnym programem szkolenia, porozmawiać ze sobą i podzielić się swoimi sukcesami czy sposobami na prowadzenie Pracowni.Nie zawsze bowiem osiąga się wyniki trzymając się li tylko regulaminów. Czasami trzeba wyjść poza ich ramy. Trzeba postąpić  niezgodnie z nimi, a mimo to osiągnąć zamierzony cel. A ponieważ wszyscy należymy do tej samej organizacji, nie mamy przed sobą tajemnic i chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami. Czytaj dalej

Strona Regionalnych Pracowni Krajoznawczych PTTK

W roku 2009 w ramach projektu pn. „Regionalizm on-line. Rozwój potencjału regionalnej pracowni krajoznawczej” z programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  zbudowany został komputerowy system informacyjny bibliotecznych katalogów regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK.

W Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym aktualnie działa 25 regionalnych pracowni krajoznawczych przy oddziałach lub innych jednostkach PTTK Czytaj dalej

Materiały szkoleniowe

Metodyka prowadzenia prac nad tworzeniem regionalnych kanonów krajoznawczych

Archiwizacja

Instrukcja katalogowania

Aktualizacja Progmana

Katalogowanie

Likwidacja hasła

Pobieranie opisów bibliograficznych

Szkolenie biblioteczno-komputerowe regionalnych pracowni krajoznawczych

Wydruk księgi inwentarzowej

Metodyka prowadzenia prac nad tworzeniem regionalnych kanonów krajoznawczych

Wydawnictwo ciągłe – opis bibliograficzny w Progmanie

Zmiana danych serwera Centralnej Biblioteki PTTK