Szkolenie kierowników regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK

Szkolenie kierowników regionalnych pracowni krajoznawczych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 2013 w Rzeszowie

Od 11 do 14 kwietnia 2013 roku w Rzeszowie odbyło się szkolenie kierowników RPK PTTK. Reprezentowanych było trzynaście pracowni. Obecni na spotkaniu mogli, poza oficjalnym programem szkolenia, porozmawiać ze sobą i podzielić się swoimi sukcesami czy sposobami na prowadzenie Pracowni.Nie zawsze bowiem osiąga się wyniki trzymając się li tylko regulaminów. Czasami trzeba wyjść poza ich ramy. Trzeba postąpić  niezgodnie z nimi, a mimo to osiągnąć zamierzony cel. A ponieważ wszyscy należymy do tej samej organizacji, nie mamy przed sobą tajemnic i chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami. Czytaj dalej

Strona Regionalnych Pracowni Krajoznawczych PTTK

W roku 2009 w ramach projektu pn. „Regionalizm on-line. Rozwój potencjału regionalnej pracowni krajoznawczej” z programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  zbudowany został komputerowy system informacyjny bibliotecznych katalogów regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK.

W Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym aktualnie działa 25 regionalnych pracowni krajoznawczych przy oddziałach lub innych jednostkach PTTK Czytaj dalej