Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK

Małgorzata Pawłowska   e-mail: malgorzatapawlowska@pracowniapttk.pl

Koordynator ds. finansowych projektu

Dariusz Kużelewski   e-mail: dariuszkuzelewski@pracowniapttk.pl

Koordynator ds. bibliotecznych baz komputerowych

Maria Janowicz   e-mail:mariajanowicz@pracowniapttk.pl

Koodynator ds. historii RPK PTTK

Anna Becker-Kulińska

Koordynator ds. aktualności

Izabela Szymańska e-mail: izabela-szymanska@pracowniapttk.pl

Regionalne Pracownie Krajoznawcze PTTK:

Regionalne Pracownie Krajoznawcze PTTK na mapie Polski: RPK PTTK na większej mapie.