HISTORIA POWSTAWANIA I DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH PRACOWNI KRAJOZNAWCZYCH PTTK

Na lewym pasku Czytelnik znajdzie informacje i historię tych placówek, które istnieją i funkcjonują, zaś poniżej tekstu głównego zamieszczono historię tych placówek, które przestały istnieć.

Opracowanie historii poszczególnych Pracowni w wielu przypadkach napotyka na trudności, ponieważ nie wszystkie dokumenty zostały zachowane. Dorobek Pracowni to zazwyczaj działalność nie tylko jej kierownika, ale również wielu działaczy PTTK – krajoznawców, regionalistów, często osób spoza PTTK współpracujących przy wydawnictwach, włączających się w odczyty, prelekcje, seminaria itp. Wiele z istotnych dla minionego czasu i danego środowiska, spraw mogło umknąć przy opracowaniu historii.

Apeluję więc do Czytelników, którzy mogą uzupełnić przedstawione opracowania, aby to zrobili. Uwagi do historii RPK, które nadal działają, najlepiej będzie zgłosić do tych Pracowni. Uzupełnienia do Pracowni, które już nie istnieją, proszę kierować do mnie.

Z góry serdecznie dziękuję za życzliwe i udokumentowane uwagi i uzupełnienia.
Anna Becker-Kulińska
Koordynator ds. historii RPK PTTK
e-mail: annakulinska@pracowniapttk.pl

Historia regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK

Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Białej Podlaskiej

Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Chełmie

Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Koszalinie

Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Toruniu

Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK Zamość