Cykl wykładów o historii społeczności żydowskiej we Wrocławiu

Zapraszamy na cykl wykładów poświęcony dziejom społeczności żydowskiej we Wrocławiu (XII-XXI). Organizatorem wydarzenia jest Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu. Wykłady poprowadzi prof. dr hab. Leszek Ziątkowski.

Odbywać się będą raz w miesiącu online, we środy (13 stycznia, 10 lutego, 10 marca, 7 kwietnia, 12 maja i 9 czerwca) o godz. 17:00.

Celem cyklu wykładów jest pokazanie procesów historycznych, które warunkowały dzieje społeczności żydowskiej zamieszkującej Wrocław od pierwszych wzmianek o ich osadnictwie do czasów współczesnych. Zostanie to zaprezentowane na podstawie analizy wybranych zagadnień i wydarzeń historycznych.

Na pierwszy wykład pt.: „ZAGINIONY CMENTARZ WROCŁAWSKICH ŻYDÓW. Początki osadnictwa żydowskiego w średniowieczu” zapraszamy już 13 stycznia 2021 roku o godz. 17.00 na profilu facebookowym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu.

Więcej informacji – Historia Żydów we Wrocławiu od średniowiecza po współczesność – cykl wykładów prof. dra hab. Leszka Ziątkowskiego | Facebook