Szkolenie biblioteczno-komputerowe kierowników RPK PTTK

Centralna Biblioteka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego była organizatorem szkolenia biblioteczno-komputerowego kierowników regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK w dniu 14 czerwca 2014 (sobota), w godz. 11.00 – 16.30.

Miejsce szkolenia:  Warszawa, Centralna Biblioteka PTTK, ul. Senatorska 11 (parter budynku)
Wykładowcy: Maria Janowicz, kierownik Centralnej Biblioteki PTTK
Ireneusz Stodolak, przedstawiciel firmy Wolters Kluwer

Adresaci szkolenia: Szkolenie kierowane jest do osób pragnących pozyskać wiedzę z zakresu opracowywania formalnego i rzeczowego druków zwartych wg norm obowiązujących w Polsce, w programie komputerowym firmy ProGman – poziom początkujący i średniozaawansowany.

PROGRAM SZKOLENIA:

11.00-13.00 Prowadzący: Maria Janowicz

1. System bibliotek w Polsce (miejsce w nim Centralnej Biblioteki PTTK i RPK).
2. Normy Polskie, PN-82/N-01152.01 Norma opisu bibliograficznego książki:
2.1. Opis bibliograficzny formalny
2.2. Opis rzeczowy
3. Katalogi on-line regionalnych pracowni krajoznawczych.
4. Język haseł przedmiotowych BN

13.30-16.30 Prowadzący: Ireneusz Stodolak

5. Moduły PROGMANA
5.1. Gromadzenie i opracowanie
5.1.1. Katalogowanie – książki
5.1.2. Katalogowanie – dokumenty kartograficzne
5.1.3. Katalogowanie – wydawnictwa ciągłe (akcesja czasopism)
5.1.4. Import opisów bibliograficznych
5.2. Zestawienia bibliograficzne
5.3. Księgi inwentarzowe
5.4. Archiwizacja

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu telefonicznie lub e-mailowo przyjmowane są do 31 maja 2014 r. (+4822 831 80 65; bibliotekapttk@bibliotekapttk.pl).

W szkoleniu może wziąć udział 12 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

ORGANIZATORZY:

Centralna Biblioteka PTTK
Wolters Kluwer SA – ProgMan

UWAGI:

Koszty delegacyjne uczestników szkolenia pokrywają oddziały PTTK lub sami uczestnicy we własnym zakresie. Organizatorzy zachęcają do skorzystania z propozycji PKP zakupu tanich biletów weekendowych (szczegółowa informacja http://intercity.pl/pl/site/oferty-promocyjne/oferty-krajowe/weekendowa-biletomania.html).
Uczestnicy zobowiązani są do zabrania ze sobą laptopów z wgranym programem bibliotecznym ProGman.
Organizatorzy szkolenia zapewniają salę wykładową z dostępem do wifi (czytelnia CB PTTK), materiały szkoleniowe, barek kawowy i lunch.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego parkingu.

Dodatkowe informacje o szkoleniu można uzyskać u Marii Janowicz z Centralnej Biblioteki PTTK (tel. 501 393 066, e-mail: cb@pttk.pl) i Małgorzaty Pawłowskiej z Komisji Krajoznawczej ZG PTTK (tel. 602 753 907, e-mail: mp@olbit.com.pl).

Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
tel.: +4822/831-80-65,
e-mail: cb@pttk.pl , bibliotekapttk@bibliotekapttk.pl
www.bibliotekapttk.pl

Regionalizm on-line. Rozwój potencjału regionalnej pracowni krajoznawczej

Budowa strony internetowej finansowana ze środków
Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich