RPKowcy Członkami Honorowymi PTTK

W dniach 15-16 września 2017 r. w siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się XIX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, podczas którego podsumowano minione cztery lata działalności Towarzystwa. Delegaci na XIX Walny Zjazd PTTK podjęli również uchwałę o nadaniu godności Członka Honorowego PTTK 30 wybitnym działaczom Towarzystwa, wśród nich są działacze Regionalnych Pracowni Krajoznawczych PTTK: Paweł Anders, Zygmunt Cebula, Jan Krzysztoń, Jerzy Pabian, Edward Wieczorek, Wojciech Napiórkowski, Józef Partyka,Henryk Miłoszewski. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Fotorelacja

Szymon Bijak Przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

Regionalizm on-line. Rozwój potencjału regionalnej pracowni krajoznawczej

Budowa strony internetowej finansowana ze środków
Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich