Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Kielcach

Pracownia zaprzestała działalności w roku 2011.
Na mocy umowy pomiędzy Oddziałem Świętokrzyskim PTTK a Miejską Biblioteką Publiczną w Kielcach księgozbiór RPK trafił do Biblioteki, gdzie jest nieodpłatnie udostępniany zainteresowanym.

Miejska Biblioteka Publiczna
Ul. Marii Konopnickiej 5
25-406 KIELCE

+4841 362 70 13
www.mbp.kielce.pl
biblioteka@mbp.kielce.pl

Regionalizm on-line. Rozwój potencjału regionalnej pracowni krajoznawczej

Budowa strony internetowej finansowana ze środków
Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich