„Mijające Krajobrazy Polski” – sesja w Rzeszowie

W imieniu Zakładu Socjografii i Form Ustrojowych oraz Pracowni Kartografii Historycznej
Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, wraz z Rzeszowskim Oddziałem Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zapraszamy na kolejną, czwartą już edycję konferencji
geograficzno-historycznej. Zaproszenie jest kierowane do badaczy zajmujących się zagadnieniami
komunikacji, transportu, turystyki oraz kartografią i geografią-historyczną. zgłoszenie mijające krajobrazy 2017

RPKowcy Członkami Honorowymi PTTK

W dniach 15-16 września 2017 r. w siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się XIX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, podczas którego podsumowano minione cztery lata działalności Towarzystwa. Delegaci na XIX Walny Zjazd PTTK podjęli również uchwałę o nadaniu godności Członka Honorowego PTTK 30 wybitnym działaczom Towarzystwa, wśród nich są działacze Regionalnych Pracowni Krajoznawczych PTTK: Paweł Anders, Zygmunt Cebula, Jan Krzysztoń, Jerzy Pabian, Edward Wieczorek, Wojciech Napiórkowski, Józef Partyka,Henryk Miłoszewski. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Fotorelacja

Szymon Bijak Przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

Średniowieczne fortyfikacje Opola

PTTK Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców i Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, zapraszają na spotkanie w ramach współpracy Muzeum Uniwersytetu Opolskiego z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Opolu pt Średniowieczne fortyfikacje Opola w dniu 4 grudnia (poniedziałek) 2017 godz. 16.30. w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.  Czytaj dalej

Wieści ze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

PTTK Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opolski Klub Krajoznawców i Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, zapraszają na spotkanie w SONY DSCramach współpracy Muzeum Uniwersytetu Opolskiego z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Opolu pt. Wieści ze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w dniu 5 lipca o godz. 16.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Czytaj dalej

Regionalizm on-line. Rozwój potencjału regionalnej pracowni krajoznawczej

Budowa strony internetowej finansowana ze środków
Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich