„Mijające Krajobrazy Polski” – sesja w Rzeszowie

W imieniu Zakładu Socjografii i Form Ustrojowych oraz Pracowni Kartografii Historycznej
Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, wraz z Rzeszowskim Oddziałem Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zapraszamy na kolejną, czwartą już edycję konferencji
geograficzno-historycznej. Zaproszenie jest kierowane do badaczy zajmujących się zagadnieniami
komunikacji, transportu, turystyki oraz kartografią i geografią-historyczną. zgłoszenie mijające krajobrazy 2017

Regionalizm on-line. Rozwój potencjału regionalnej pracowni krajoznawczej

Budowa strony internetowej finansowana ze środków
Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich