Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK

Małgorzata Pawłowska   e-mail: malgorzatapawlowska@pracowniapttk.pl

Koordynator ds. finansowych projektu

Dariusz Kużelewski   e-mail: dariuszkuzelewski@pracowniapttk.pl

Koordynator ds. bibliotecznych baz komputerowych

Maria Janowicz   e-mail:mariajanowicz@pracowniapttk.pl

Koodynator ds. historii RPK PTTK

Anna Becker-Kulińska

Koordynator ds. aktualności

Kamil Zimnicki e-mail: kamilzimnicki@pracowniapttk.pl

 

Regionalne Pracownie Krajoznawcze PTTK:

Regionalne Pracownie Krajoznawcze PTTK na mapie Polski: RPK PTTK na większej mapie.

Regionalizm on-line. Rozwój potencjału regionalnej pracowni krajoznawczej

Budowa strony internetowej finansowana ze środków
Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich