Kanon Krajoznawczy woj. podkarpackiego

Oddział PTTK w Rzeszowie oraz rzeszowska Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, uwieńczyły w końcu wieloletni trud podkarpackich działaczy i wydały Kanon Krajoznawczy Województwa Podkarpackiego. Wydawnictwo wpisuje się w ideę Komisji Krajoznawczej ZG PTTK „skanonizowania” wszystkich województw.

Publikacja ma 320 stron, twarda okładka. Przedstawia atrakcje i zabytki województwa w układzie powiatowym (21 powiatów ziemskich i 4 grodzkie). Opisano ok. 200 miejscowości, prawie 300 atrakcji, uzupełniając teksty ok. 360 fotografiami. Zawiera także informacje o Parkach Narodowych i Krajobrazowych z terenu naszego województwa; opis niektórych szlaków turystycznych i krajoznawczych oraz podkarpackich odznak krajoznawczych. Wartym uwagi jest innowacja w stosunku do poprzednich Kanonów: Aktualny spis podkarpackich Muzeów i Izb Regionalnych – tych wielkich, jak i małych, mieszczących się czasem w „zabitych deskami” miejscowościach.

Praktycznie wszystkie teksty, fotografie, mapki zostały  wykonane przez podkarpackich działaczy PTTK, w ramach społecznej działalności pro publico bono. W projekcie wzięło udział prawie 80 osób!

Część nakładu – 600 egz. – zostało wykonane w ramach projektu dofinansowanego przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski. Te egzemplarze były dystrybuowane bezpłatnie i rozeszły się w (nad)komplecie jak „świeże i ciepłe bułeczki”. Dodruk został sfinansowane ze środków Oddziału PTTK w Rzeszowie i będzie rozprowadzany już odpłatnie.

Realizacja kanonu województwa podkarpackiego odbiła się szerokim echem w mediach i na lokalnych stronach. Serdecznie zapraszamy do lektury:

Gazeta Codzienna Nowiny

Czasopismo Turystyka Kulturowa

Muzeum Brzozów

Brzozów 24

Brzozów (film)

Brzozów (film 2)

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: kanon@pttk.rzeszow.pl

Andrzej Wesół 🙂 Kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Rzeszowie





Regionalizm on-line. Rozwój potencjału regionalnej pracowni krajoznawczej





Budowa strony internetowej finansowana ze środków
Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich