Zapraszamy na szlaki Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza działająca przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu zaprasza wszystkich chętnych pragnących pogłębiać swoją wiedzę i rozszerzyć swoje zainteresowania krajoznawcze na prelekcję multimedialną pt.: „Suwalski Park Krajobrazowy„. Spotkanie odbędzie się w czwartek 19.10.2017 o godzinie 17:00 w siedzibie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Elblągu na ulicy Krótkiej 5. Prelekcję przygotowała i o swoich wędrówkach krajoznawczych po ziemi suwalskiej będzie opowiadać Justyna Kozłowska.

Jolanta Kałabun Przewodnicząca Oddziałowej Komisji Krajoznawczej

Odznaka Przyjaciel RPK PTTK Bydgoszcz

Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Bydgoszczy zaprasza do zdobywania trzy stopniowej odznaki PRZYJACIEL RPK PTTK W BYDGOSZCZY. Pomysłodawcą odznaki jest Kol. Marek Klain Kierownik RPK PTTK Bydgoszcz przy współpracy z OKKiOP.  Czytaj dalej

„Mijające Krajobrazy Polski” – sesja w Rzeszowie

W imieniu Zakładu Socjografii i Form Ustrojowych oraz Pracowni Kartografii Historycznej
Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, wraz z Rzeszowskim Oddziałem Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zapraszamy na kolejną, czwartą już edycję konferencji
geograficzno-historycznej. Zaproszenie jest kierowane do badaczy zajmujących się zagadnieniami
komunikacji, transportu, turystyki oraz kartografią i geografią-historyczną. zgłoszenie mijające krajobrazy 2017

RPKowcy Członkami Honorowymi PTTK

W dniach 15-16 września 2017 r. w siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się XIX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, podczas którego podsumowano minione cztery lata działalności Towarzystwa. Delegaci na XIX Walny Zjazd PTTK podjęli również uchwałę o nadaniu godności Członka Honorowego PTTK 30 wybitnym działaczom Towarzystwa, wśród nich są działacze Regionalnych Pracowni Krajoznawczych PTTK: Paweł Anders, Zygmunt Cebula, Jan Krzysztoń, Jerzy Pabian, Edward Wieczorek, Wojciech Napiórkowski, Józef Partyka,Henryk Miłoszewski. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Fotorelacja

Szymon Bijak Przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

Regionalizm on-line. Rozwój potencjału regionalnej pracowni krajoznawczej

Budowa strony internetowej finansowana ze środków
Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich